Skip to content. Skip to main navigation.

Current & Past Students

SPRING 2019

Behnaz Hassanpour Allison Palomino
Sandesh Amgai Riya Kamat Suyash Pandya
Dona Antony Yusuf Kartal Koushik Paul
Dr. Shai Arogeti Ninad Khadse Deepak Pisal
Rushank Arunkumar   Radhakrishnan Patrik Kolaric Rudra Potdar
Neshat Baset Ranjani Kripashankar Relebohile George Qhobosheane
Neha Bhusan Prissha Krishna Moorthy Farhan Faiyaz Rahman
Rajni Chahal Victoria LaBarre Anand Surya Ramanathan
Padia Dhaval Bosen Lian Kashish Haresh Shah
Frank Din Dewen Lian Rauhon Ahmed Shaik
Muthu Ram Prabhu Elenchezhian Yu Jui Liang Vaibhav Singh
Ahsan Faiyaz Mushuang Liu Anvay Srivastava
Garrison Frost Victor Lopez Sabarinathan Pushparaj Subramaniyan
Cristina Gonzalez Wei Tsen Lu Vamsee Vadlamudi
Juan Diego Gonzalez German Rahman Jani Mazed Shalini Verma
Naveen Gnanapazham Jamal Mian Honeykumar Vishwakarma
Copeland Grant Sai Sri Nidhi Munaganuru Nirmal Gokulda Waykole
Carmen Green Maryam Naleini Dr. Xiao Zhang
Omkar Halankar Joseph Novak Shan Zuo